Welkom bij De Zwart & Jongbloets, Gerechtsdeurwaarders en Incasso


De werkwijze van ons kantoor is per definitie persoonlijk. Vanaf de aanbieding van de openstaande vordering tot aan de afrekening ervan. Daartussen ligt een breed gebied. Incasso in de minnelijke fase, dagvaarding indien uw debiteur niet betaalt, het voeren van de gerechtelijke procedure, en de tenuitvoerlegging van het vonnis door middel van beslaglegging, indien dat nodig is.

Wij zijn zelfstandig en onafhankelijk. Daar zijn we trots op. Uw opdrachten voor geheel Nederland kunt u aan ons toevertrouwen. U regelt uw zaken via ons kantoor, wij zorgen voor landelijke dekking.

Voor het MKB, pensioeninstellingen, de overheid, advocatuur, tussenpersonen, incassobureau’s en particulieren.

Vertrouwen dient opgewekt te worden. Dat kan alleen door ervaring.

Ervaring start met het opnemen van contact.

Dat kan met één van ons,


Peter de Zwart  -  Bas Jongbloets  -  Jules Heesbeen