Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

Proces-verbaal van constatering

Definitie

een proces-verbaal van constatering is een vaststelling van feiten door de gerechtsdeurwaarder van hetgeen hem op dat moment op een bepaalde plaats uit eigen waarneming bekend wordt.

Doel

De gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar, beëdigd door de Kroon. Voor wat betreft het uitoefenen van ambtshandelingen (betekenen van dagvaardingen, vonnissen, het leggen van beslagen) gaat het Nederlands Recht er vanuit dat wat de gerechtsdeurwaarder vastlegt, ook waarheid is. Een proces-verbaal van constatering is in ons land nog geen ambtshandeling.Maar in het verlengde van het ambtsbesef van de gerechtsdeurwaarder en de afgelegde eed, kunnen we ook hier aannemen: wat de gerechtsdeurwaarder ziet, hoort en constateert, is op dat moment de waarheid.

Het doel van hetgeen de gerechtsdeurwaarder constateert, vastgelegd in een proces-verbaal van constatering, is het leveren van bewijs in civiele zaken. De Rechter neemt in het algemeen aan dat hetgeen de gerechtsdeurwaarder vaststelt in zijn proces-verbaal, in veel gevallen vergezeld van foto en/of video materiaal, een waarheidsgetrouw beeld is van de werkelijkheid op dat moment.

Middel

het proces-verbaal van constatering dient als middel van bewijs. U kunt in een situatie geraken waarin u getroffen wordt door onheil van buitenaf (brand, storm, onweer, stroomonderbreking, ongeval, hagel, sneeuw, storing in het beveiligingssysteem enzovoorts.) Het gebeurt regelmatig dat uw verzekeringsmaatschappij ingeval van schade niet direct uitkeert, maar eerst een (uitgebreid) onderzoek wil verrichten. Die tijd heeft u niet, u wil zo snel mogelijk de schade herstellen, en, indien van toepassing, de productie weer op gang brengen In dat geval biedt het proces-verbaal van constatering u uitkomst. De situatie wordt door de gerechtsdeurwaarder ter plaatse vastgelegd. U kunt verder gaan met opbouwen en ondernemen. De schade, die in een later stadium bepaald wordt, kan mede worden afgeleid uit de bevindingen van de gerechtsdeurwaarder.

Ervaring

De Zwart & Jongbloets, met name Bas Jongbloets, heeft ruim 25 jaar ervaring met het opmaken van processen-verbaal van constatering. Achteraf blijkt vaak dat het proces-verbaal van constatering een basis legt tot bewijsvoering in conflicten met verzekeraars. Miljoenen euro’s zijn uiteindelijk uitgekeerd op basis van de eertijds door ons kantoor vastgelegde feiten.

Voorbeelden uit onze praktijk

Boerenbedrijf brandt af. Bij de brand zijn asbestresten in de omliggende grond terecht gekomen. Afvalverwerkingsbedrijf wordt ingeschakeld om asbestresten te verwijderen en grond te saneren. Resultaat onvoldoende: bij proces-verbaal (met foto’s) wordt vastgelegd dat er zich nog asbestresten in de grond bevinden. Uiteindelijk is de grond opnieuw gesaneerd, en zijn de kosten (enkele tonnen) vergoed.

Drainagesysteem is bij akkerbouwer ondeskundig aangelegd. De groei van de gewassen blijft sterk achter. Kwekerij lijdt daardoor schade. Leverancier weigert het drainagesysteem aan te passen. De verzekering betaalt niet uit. Maar de tuinder moet verder, hij is gebonden aan contracten en moet leveren. Hij laat dus zelf alvast een geheel nieuw drainagesysteem aanleggen, zodat er weer geproduceerd kan worden. Later kan hij de schade trachten te verhalen op de leverancier, zonder dat er sprake is van verlies van bewijsmateriaal.

proces-verbaal van constratering drainage systeemAspergeteler laat zijn grond bewerken/ besproeien door loonwerkersberdrijf Loonwerkersbedrijf past een foutief middel toe, waardoor de gehele oogst verloren gaat. Het loonwerkersbedrijf weigert de schade te vergoeden. Maar de teler moet opnieuw planten, om over 2 jaar weer te kunnen oogsten. Vastgelegd wordt dat de wortels van de planten dood zijn door oorzaak van buitenaf. Dat kan in een latere procedure van belang zijn.

proces-verbaal van constratering aspergetelerEen ondernemer in Brabant bezit enkele prachtige party-bussen. Voorzien van alle faciliteiten, bar, lcd schermen rondom, in het plafond, zelfs in de loopvloer. Uniek in Europa. De ontwikkeling van deze bus is geheel geschied in eigen beheer, met eigen middelen. De eerste rit gaat richting Oostenrijk, een ski-vakantie, aangeboden aan het personeel door een gerenommeerd bedrijf. Bij thuiskomst blijkt dat de feestgangers aardig huisgehouden hebben. Drankvoorraad geplunderd, glazen vloer vernield door vallende flessen, koelkastjes uit het verband gerukt , lcd schermen vernield, brandgaten in het tapijt enzovoorts. Maar de bus moet overmorgen weer rijden, want hij is gecontracteerd. Verzekeringsmaatschappij kan niet snel inspelen op de problemen, de gerechtsdeurwaarder wel.
Ter plaatse maken we een proces-verbaal op van constatering. De bestaande situatie wordt vastgelegd. De schade kan binnen 1 dag worden hersteld. De bus kan weer rijden, de ondernemer beperkt zijn schade. En later kan de schade verhaald worden op basis van de bevindingen van de gerechtsdeurwaarder.

proces-verbaal van constratering party bus

De kosten

Ons tarief bedraagt eur 95,- per uur, inclusief reiskosten en het opmaken van het proces-verbaal, exclusief het opmaken van een fotoreportage, en exclusief BTW

Is uw interesse gewekt?

Neem vrijblijvend contact op met ons kantoor voor nadere informatie.