Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

PRIVACYVERKLARING

De Zwart & Jongbloets Gerechtsdeurwaarders & Incasso

De Zwart & Jongbloets is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vermeld in onderstaande privacyverklaring.

De heer J.C.W. Heesbeen is de Functionaris Gegevensbescherming van De Zwart & Jongbloets.

U kunt hem bereiken via J.Heesbeen@dezwart-jongbloets.nl

Doel en op welke basis verwerken wij persoonsgegevens

De Zwart & Jongbloets verwerken uw persoonsgegevens voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake juridische diensten (het uitbrengen van exploten, incasso enz.)

Alsmede verwerken wij uw persoonsgegevens in algemene zin om in staat te zijn met u contact op te nemen in verband met uw vraagstelling, verzoek en/of opdracht.

Overzicht persoonsgegevens die wij verwerken

Voorletter(s) en achternaam

Geboortedatum/plaats

Adresgegevens

Geslacht

En overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:

Telefoonnummer

Emailadres

Bijzondere en/of gevoelige gegevens die wij verwerken

De Zwart & Jongbloets hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders(s)/voogd.

Wij kunnen niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan direct contact met ons op via info@dezwart-jongbloets.nl dan wordt deze informatie verwijderd.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

De Zwart & Jongbloets bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk gezien noodzakelijk is. De bewaarplicht van de Fiscus is 7 jaar. De geldigheidsduur van een vonnis is 20 jaar.

Bewaartermijn gegevens contactformulier:

De gegevens de u naar De Zwart & Jongbloets toezendt worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

De Zwart & Jongbloets maken geen gebruik van cookies.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

De Zwart & Jongbloets hebben alle beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Zwart & Jongbloets verstrekken uw gegevens niet aan derden tenzij dit nodg is voor de uitvoering van de ons opgedragen opdracht tot juridische dienstverlening of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw gegevens aanpassen of wijzigen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en eventueel te verwijderen.

Tevens bestaat het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt zulk een verzoek insturen naar De Zwart & Jongbloets.

Wij streven er naar zo snel mogelijk en in elk geval binnen 1 maand te reageren op uw verzoek.

Om er zeker van te zijn dat uw verzoek door u gedaan is krijgt u van ons een opgaaf van de bescheiden die wij jnodig hebben om uw verzoek te controleren.

Wij wijzen u er op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Nationale Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de gegevens op de desbetreffende website.