Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

MKB & particulieren

Economische ontwikkeling maakt beheersing van het debiteurenrisico noodzakelijk

De kredietcrisis lijkt over haar hoogtepunt heen. Voorzichtig komt een vertrouwen in de economie in zicht. Het blijft nog steeds belangrijk dat nota’s tijdig worden betaald. Tijdige betaling van facturen helpt uw bedrijf in het herstel van de opgelopen schade. Dat vraagt extra aandacht van organisaties en ondernemers. Wellicht ook van u. U kunt daarmee problemen voorkomen of aanzienlijk beperken. Daarbij zijn wij u graag van dienst. Persoonlijk, zorgvuldig en professioneel.

Specifieke persoonlijke benadering voor het MKB en Particulieren, Overheid en Semi-overheid

Wie in en voor het midden- en kleinbedrijf werkt, weet dat persoonlijke dienstverlening een van de belangrijkste pijlers is van het succes van het MKB. Daarom doen uw klanten zaken met u en levert afrekenen waarschijnlijk meestal geen problemen op. Als het met betaling van de nota echter tegenzit, en u moet de vordering ‘uit handen geven’ kan die belangrijke persoonlijke benadering net het verschil maken. Het verschil tussen een vordering trachten ten innen of afboeken Dat geldt ook in de fase dat ‘de deurwaarder of het incassobureau er aan te pas moet komt’. Als dat niet te voorkomen is, heeft u er belang bij dat de incasso zorgvuldig en effectief gebeurt. Met korte lijnen en een persoonlijke benadering. Snel en flexibel. Voor uzelf, maar ook voor uw debiteur. Zodat de relatie met uw debiteur geen onherstelbare schade hoeft op te lopen.

De persoonlijke benadering van De Zwart & Jongbloets

Wij bieden bij uitstek een persoonlijke benadering bij incasso van openstaande rekeningen. Een benadering die wij op grond van uw wensen en instructies kunnen afstemmen op elke specifieke vordering en elke specifieke debiteur. Ons onderscheidend vermogen bestaat uit: persoonlijk contact met degene die de vordering voor u in behandeling heeft en met de rest van ons team, samen weten we wat er op ons kantoor speelt.
  • als gerechtsdeurwaarder zijn we bekend met de verhaalsmogelijkheden bij debiteuren, bij uitstek in de regio; We zijn echter actief in geheel Nederland, dankzij onze zorgvuldig geselecteerde kanalen kennen wij de markt.
  • in het kader van onze ambtelijke werkzaamheden hebben we toegang tot meerdere informatiebronnen, waaronder de gemeentelijke basisadministratie en het UWV. Als gerechtsdeurwaarder kunnen we altijd achterhalen of en waar uw debiteur in loondienst is. Of dat uw debiteur, en zo ja bij welke instantie, een uitkering ontvangt.
  • zo nodig benaderen wij debiteuren in de avonduren. Onze ervaring is dat dit uitermate succesvol is;
  • wij kunnen het hele incassotraject verzorgen: indien uw debiteur ook in het officiële incassostadium weigert te betalen kunnen wij de gerechtelijke procedure verzorgen. Deze begint met het uitbrengen van een dagvaarding. De ervaring leert dat na onze extra aandacht de debiteur veelal alsnog betaalt. Zo niet, dan zetten we de procedure voort. Uiteraard altijd in overleg met onze cliënt. Na de uitspraak van de rechter, vastgelegd in een vonnis, zijn wij als gerechtsdeurwaarder vervolgens gerechtigd dat vonnis ten uitvoer te leggen. Zo nodig door middel van beslaglegging;
  • gedurende het incassotraject houden wij ook juridisch de vinger aan de pols en adviseren we u over de ontwikkelingen en vervolgstappen. Ook over incassozaken die u nog niet uit handen gegeven hebt, adviseren wij u graag.
  • Huurzaken hebben onze bijzondere interesse. We zijn erin gespecialiseerd. Voor de particuliere verhuurder, een verhuurbedrijf en een (middel grote) woningcorporatie. Er is ruime kennis in huis om een huurovereenkomst op grond van wanprestatie tot ontbinding te brengen, bij huurachterstand of overlast. De gehele procedure, vanaf incasso tot ontruiming en opslag, kan door ons worden verzorgd. Voor zowel woon- als bedrijfsruimte. Een vonnis waarbij de ontbinding van de huurovereenkomst wordt uitgesproken met toestemming tot ontruiming geeft u alle macht weer terug in handen. Maar eerlijk gezegd, we hebben liever dat uw huurder na sommatie gewoon betaalt, en dat de huurovereenkomst kan worden voortgezet.
Als u een beroep wilt doen op ons kantoor zijn wij u graag van dienst. Neemt u vrijblijvend contact op voor een afspraak, of vul het contactformulier in.

printvriendelijke versie