MKB & particulieren

Economische ontwikkeling maakt beheersing van het debiteurenrisico noodzakelijk

De kredietcrisis lijkt over haar hoogtepunt heen. Voorzichtig komt een vertrouwen in de economie in zicht. Het blijft nog steeds belangrijk dat nota’s tijdig worden betaald. Tijdige betaling van facturen helpt uw bedrijf in het herstel van de opgelopen schade. Dat vraagt extra aandacht van organisaties en ondernemers. Wellicht ook van u. U kunt daarmee problemen voorkomen of aanzienlijk beperken. Daarbij zijn wij u graag van dienst. Persoonlijk, zorgvuldig en professioneel.

Specifieke persoonlijke benadering voor het MKB en Particulieren, Overheid en Semi-overheid

Wie in en voor het midden- en kleinbedrijf werkt, weet dat persoonlijke dienstverlening een van de belangrijkste pijlers is van het succes van het MKB. Daarom doen uw klanten zaken met u en levert afrekenen waarschijnlijk meestal geen problemen op. Als het met betaling van de nota echter tegenzit, en u moet de vordering ‘uit handen geven’ kan die belangrijke persoonlijke benadering net het verschil maken. Het verschil tussen een vordering trachten ten innen of afboeken Dat geldt ook in de fase dat ‘de deurwaarder of het incassobureau er aan te pas moet komt’. Als dat niet te voorkomen is, heeft u er belang bij dat de incasso zorgvuldig en effectief gebeurt. Met korte lijnen en een persoonlijke benadering. Snel en flexibel. Voor uzelf, maar ook voor uw debiteur. Zodat de relatie met uw debiteur geen onherstelbare schade hoeft op te lopen.

De persoonlijke benadering van De Zwart & Jongbloets

Wij bieden bij uitstek een persoonlijke benadering bij incasso van openstaande rekeningen. Een benadering die wij op grond van uw wensen en instructies kunnen afstemmen op elke specifieke vordering en elke specifieke debiteur. Ons onderscheidend vermogen bestaat uit: persoonlijk contact met degene die de vordering voor u in behandeling heeft en met de rest van ons team, samen weten we wat er op ons kantoor speelt.
Als u een beroep wilt doen op ons kantoor zijn wij u graag van dienst. Neemt u vrijblijvend contact op voor een afspraak, of vul het contactformulier in.