Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

Dienstverlening aan Incassobureau's en tussenpersonen

De Zwart & Jongbloets Gerechtsdeurwaarders en incasso

Zet zich in op het gebied van dienstverlening aan incassobureau’s en tussenpersonen. 3 gerechtsdeurwaarders staan paraat uw opdrachten te verwerken.

Ons kantoor is relatief klein van omvang, maar daardoor sterk in aanpak. Door volledige automatisering zijn wij in staat uw opdrachten snel en adequaat te verwerken. Ons kernwoord is “kwaliteit”. Wij denken met u mee en controleren de aangeleverde stukken op (vorm)fouten. U kunt er ook voor kiezen de dagvaarding door ons kantoor op te laten stellen. Als u de nodige gegevens aanbiedt, dan verzorgen wij het opstellen en uitbrengen van de dagvaarding. Een tussenvorm is ook mogelijk: een laatste sommatie door de deurwaarder maakt vaak nog indruk.

Wij zijn een zelfstandig kantoor, zonder bindingen met andere organisaties. Vanwege onze samenstelling heeft u altijd direct contact met een van de deurwaarders. U hoeft zich niet eerst door lastige telefoonmenu’s heen te worstelen. Indien we onderweg zijn voor uw opdrachten, kunt u ons altijd mobiel bereiken.

Ons werkgebied is geheel Noord-Brabant. Daar kennen wij de markt en uw debiteuren, en in dat gebied kunnen wij vanuit onze vestigingsplaats Tilburg de tegenpartij snel bereiken. In het gebied Midden-Brabant streven we naar het uitvoeren van uw opdracht binnen 3 dagen na ontvangst. Voor geheel Noord-Brabant hanteren we een termijn van 4 dagen na ontvangst. Voor spoedopdrachten kan een uitzondering worden gemaakt.

Voor grotere aantallen incidentele opdrachten is uitbreiding van het werkgebied tot de provincies Zeeland en Limburg mogelijk. Wij bieden u ook de mogelijkheid al uw opdrachten binnen Nederland bij ons kantoor onder te brengen. Regelmatig doen we een “rondje Nederland”, en kunnen uw opdrachten daarin meenemen. Als het spoedopdrachten betreft kunnen we gebruik maken van ons netwerk: zorgvuldig door ons geselecteerde zelfstandig opererende kantoren in Nederland. Aanbesteding en facturering geschiedt via ons kantoor, u heeft daar verder geen omkijken naar. Kortom, ons kantoor biedt landelijke dekking.

Ons tarief is helder: we factureren conform het BTAG, Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. De kosten kunnen verhaald worden op de debiteur.
U kunt uw opdracht “incidenteel” houden, dat wil zeggen de ambtshandeling verrichten en de akte retour zenden. U kunt er ook voor kiezen de zaak vanaf dagvaarding (indien het een sector kanton-zaak betreft) geheel aan ons over te laten. We zullen er in dat geval alles aan doen uw vordering voor de zitting te incasseren. Ons afwikkelingstarief bedraagt bij een geslaagde incasso 5% van het geïncasseerde bedrag, met een nader overeen te komen maximum, te vermeerderen met de helft van het toegewezen gemachtigde salaris. Rolwaarnemingen, comparities, getuigenverhoren kunnen door ons kantoor worden verzorgd tegen een tarief van euro 125,00- per uur.

Als gerechtsdeurwaarder hebben we in het executie-stadium toegang tot alle informatiebronnen, waaruit we in uw belang kunnen putten.
We kunnen de woonplaats, de werkgever, de uitkeringsinstantie, kentekengegevens, kvk gegevens, kadastrale gegevens binnen de grenzen van de wet achterhalen.

U kunt uw dossiers online inzien, 24 uur per dag, 7 dagen per week.. U kunt daarbij zelf de zoek-criteria ingeven. Deze service is beschikbaar voor opdrachtgevers met een regelmatige instroom van zaken.

De stelregel van ons kantoor is dat een geïncasseerde vordering binnen 2 dagen na ontvangst van de gelden op uw rekening dient te zijn bijgeschreven.

Tot slot bieden we u de service aan van het uitbrengen van een exploot van sommatie. Tegen een geringe vergoeding bezoeken wij uw debiteur ter plaatse. Dat levert vaak een schat aan informatie op, op grond waarvan u uw verdere beleid kunt afstemmen.

printvriendelijke versie