Samenwerking JonkersCeelen/De Zwart & Jongbloets

Per 1 november 2021 sluit De Zwart en Jongbloets gerechtsdeurwaarders zich aan bij JonkersCeelen PaySolutions. We bundelen onze krachten, om nog effectiever te werk te kunnen gaan. De Zwart en Jongbloets zal als handelsnaam onder JonkersCeelen blijven bestaan. Het uiteindelijke doel van beide bedrijven is een algehele samensmelting. Alle lopende dossiers van Z&J zullen vanaf 01.11.2021 verder worden behandeld onder de vlag van JonkersCeelen.

De werkzaamheden van beide kantoren zullen vanaf 01.11.2021 plaatsvinden vanuit het kantooradres van JonkersCeelen.

We zien uit naar verdere samenwerking met ons klantenbestand in de vernieuwde omgeving.

Dienstverlening aan advocatuur


Ons kantoor heeft in de loop der jaren alle voorkomende ambtshandelingen talloze malen verricht. Maritaal beslag op een kunstgebit, beslag tot afgifte op een urn met het as van een overledene,. beslag op paarden, op een complete editie van het magazine playboy, ontruiming van de Hasseltse Kerk in Tilburg, ontruiming van een kerk in Waalwijk, auteursrechtelijke beslagen, er is geen beslag te bedenken dat niet door ons kantoor is gelegd.

Ons kantoor is relatief klein van omvang, maar daardoor sterk in aanpak. Door volledige automatisering en de aanwezigheid van 3 gerechtsdeurwaarders zijn wij in staat uw opdrachten snel en adequaat te verwerken. Ons kernwoord is “kwaliteit”. Wij denken met u mee en controleren de aangeleverde stukken op (vorm)fouten.

Wij zijn een zelfstandig kantoor, zonder bindingen met andere organisaties. Vanwege onze samenstelling heeft u altijd direct contact met een van deurwaarders. U hoeft zich niet eerst door lastige telefoonmenu’s heen te worstelen. Indien we onderweg zijn voor uw opdrachten, kunt u ons altijd mobiel bereiken.

In beginsel is ons werkgebied geheel Noord-Brabant. Daar kennen wij de markt en uw debiteuren, en in dat gebied kunnen wij vanuit onze vestigingsplaats Tilburg de tegenpartij snel bereiken. In het gebied Midden-Brabant streven we naar het uitvoeren van uw opdracht binnen 3 dagen na ontvangst. Voor geheel Noord-Brabant hanteren we een termijn van 4 dagen na ontvangst. Voor spoedopdrachten kan een uitzondering worden gemaakt, tegen aangepast tarief.

Voor grotere aantallen incidentele opdrachten is uitbreiding van het werkgebied tot de provincies Zeeland en Limburg mogelijk. Wij bieden u ook de mogelijkheid al uw opdrachten binnen Nederland bij ons kantoor onder te brengen. Regelmatig doen we een “rondje Nederland”, en kunnen uw opdrachten daarin meenemen. Als het spoedopdrachten betreft kunnen we gebruik maken van ons netwerk: zorgvuldig door ons geselecteerde zelfstandig opererende kantoren in Nederland. Aanbesteding en facturering geschiedt via ons kantoor, u heeft daar verder geen omkijken naar.

Ons tarief is helder: we factureren conform het Besluit Tarieven Ambtshandelingen Gerechtsdeurwaarders. De kosten kunnen verhaald worden op de debiteur.
U kunt uw opdracht “incidenteel” houden, dat wil zeggen de ambtshandeling verrichten en de akte retour zenden. U kunt er ook voor kiezen de zaak vanaf dagvaarding (indien het een sector kanton-zaak betreft) geheel aan ons over te laten. We zullen er in dat geval alles aan doen uw vordering voor de zitting te incasseren. Ons afwikkelingstarief bedraagt bij een geslaagde incasso 5% van het geïncasseerde bedrag, met een nader overeen te komen maximum, te vermeerderen met de helft van het toegewezen gemachtigde salaris. Rolwaarnemingen, comparities, getuigenverhoren kunnen door ons kantoor worden verzorgd.

Het zal u bekend zijn dat we als gerechtsdeurwaarders in het executie-stadium toegang hebben tot alle informatiebronnen, waaruit we in uw belang kunnen putten.
We kunnen de woonplaats, de werkgever, de uitkeringsinstantie, de kentekengegevens, kvk gegevens, kadastrale gegevens binnen de grenzen van de wet achterhalen.

Desgewenst kunt u uw dossiers 24 uur per dag, 7 dagen per week, online inzien. U kunt daarbij zelf de zoek-criteria ingeven. Deze service is beschikbaar voor opdrachtgevers met een regelmatige instroom van zaken.

De stelregel van ons kantoor is dat een geïncasseerde vordering binnen 2 dagen na ontvangst van de gelden op uw rekening dient te zijn bijgeschreven.

Verder is ons kantoor gespecialiseerd in het opmaken van een proces-verbaal van constatering. Daarvoor verwijzen wij u naar het betreffende item in de rubriek “diensten”

Tot slot geven bieden we u de gelegenheid tot het uitbrengen van een sommatie- exploot. Tegen een geringe vergoeding bezoeken wij uw debiteur ter plaatse. Dat levert vaak een schat aan informatie op, op grond waarvan u uw verdere beleid kunt afstemmen.

printvriendelijke versie